Om Bygget

Tilbygg til enebolig i Asker, for oppføring våren 2016: 
Oppdragsgiveren ønsket et tilbygg til eksisterende enebolig for å romme utvidet gang/inngangsparti,
oppholdsrom og bad på inngangsplanet, og arbeidsrom/gjesterom i 2. etasje.
Tilbygget er del av et prosjekt som også omfatter større endringer av den eksisterende eneboligen, hvor arbeidene allerede er i gang.
Prosjektet har vært gjennom flere løsningsforslag, fra en ekstra etasje oppå eksisterende bolig, til flere varianter av tilbygg.
Boiligtomten er bratt, og tilkomstarealet er relativt smalt. Både formalt sett og praktisk sett er det derfor en liten utfordring å få plassert tilbygget i riktig i terrenget.
Løsningen som nå skal bygges ligger delvis skåret inn i terrenget, og tilbygget får gesimsen en etasje høyere enn eksisterende hus.
Dette gir mulighet for en liten takterrasse mot øst, med utgang fra øverste plan.
Øverste plan er et helt åpent rom uten skillevegger eller dører, som via trappen henger sammen med det nye inngangspartiet i 1. etasje.
Tiltaket var byggemeldt og rammetillatelse var gitt før byggemetode ble bestemt,
og det skulle i etterkant vise seg at prosjektet egner seg godt til å kunne oppføres med en konstruktiv (bærende) kjerne av massivtre.
Interiørt vil byggemetoden med massivtre gi mulighet for vegger og himlinger med skarp overgang, uten listverk.
Innvendige overflater av massiv gran gi en lun atmosfære til rommene.
Den interne trappen opp til 2. etasje og innerveggene i tilbygget utføres også i massivtre.
Utvendig kledning vil være liggende, mørkbeiset trepanel, samt sponkledning, og det skal isoleres med trefiber.
Store vinduer mot syd vil slippe utsikten mot Oslofjorden inn i tilbygget.
Nå gleder vi oss til å følge produksjons- og byggeprosessen!
 
 
Wilhelmine E. Thuv sivilarkitekt MNAL
for
CLOU-arkitektur
Reklamer